Trellevent uttalande

Tidningsurklipp

Trelleborgs allehanda

För ett tag sedan hörde några musiker kollegor av sig, och undrade ifall vi sett och vad vi tyckte om Bo-Göran Andersson ifrån Trellevent, när han uttalande sig i Trelleborgs allehanda om varför de skall börja ta 150kr i inträde på allsången i Smygehuk 2022. (Fick bilden skickad till oss)

Vi tyckte att vi måste nog bemöta detta uttalande med lite fakta då Bo-Görans version med att han ”höjt ribban” är både osann, okunnig och inte minst oförskämd gentemot alla de artister som uppträtt på allsången tidigare år då vi (Sjögren & Company) varit husband. Dessutom är det flera artister 2022 som besökt allsången tidigare.

Fakta

Vi som band och inte minst Mikael (Mille) Sjögren skötte all planering ifrån början med musiken, artisterna, allsångsledare och ljudtekniker. Detta hade varken BG eller någon annan i Trellevent en aning om hur det fungerade.

Efter hand tyckte vi i bandet att allt det jobbet och planeringen skulle ligga på arrangören själv, särskilt nu när vi byggt upp populariteten till tusentals åskådare per allsång med många kända artister. Bandet skulle bara koncentrera sig på låtarna som skulle spelas vilket vi skulle meddelas av Trellevent och allsångsledare.

Efter corona uppehållet 2020 så gjordes 2021 en allsång där detta sattes på prov med en ny av Trellevent utvald allsångsledare. Det hela kändes så ogenomtänkt, oplanerat och oprofessionellt både på och bakom scenen att flera i bandet inte ville ställa upp. Därför valde vi själva genom ett bandmöte att lämna över till vikarierna ifall de ville vara med.

Vi tycker absolut att man skall ha ambitionen att ”höja ribban” men man måste också komma ihåg hur och varför ett evenemang blivit så populärt som Sveriges Sydligaste Allsång och framförallt som arrangör veta vad man håller på med.

Sjögren & Company