Tomelilla 26/11-22

Privat Fest

Vi grattar alla tre jubilarer som tillsammans fyller 150 år. Det är inte så mycket som det låter delat på tre. Ett perfekt sätt att slå ihop födelsedagar och sedan ringa oss för underhållningen och musiken.

Po me danseskona!